Η μέθοδος μας

Η μέθοδος “Project”¨ή “διαθεματική προσέγγιση της γνώσης”, είναι ο τρόπος μας. Το “learning by doing”, ο βασικός μας άξονας. Άλλωστε η εμπειρία αποτελεί το βασικό κριτήριο της αλήθειας.

Στην Έπαυλη των Πελαργών φροντίζουμε για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας! Μέσα από ένα ασφαλές και λειτουργικό πρόγραμμα, γνωρίζουμε αξίες ζωής, γινόμαστε φίλοι, αναγνωρίζουμε τις κλίσεις και τα ταλέντα μας. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Με το παιδοκεντρικό μας σύστημα εκπαίδευσης, προάγουμε Παιδεία, φιλοδοξώντας πως τα παιδιά μας αναπτύσσονται ως εν δυνάμει σκεπτόμενοι ενήλικες, με Παιδεία και δυνατή προσωπικότητα!

Δραστηριότητες

Learning by doing: Η εμπειρία αποτελεί το βασικό κριτήριο της αλήθειας.