Περιβαλλοντική αγωγή

Γνωρίζουμε τη φύση, μαθαίνουμε να τη σεβόμαστε.

Στόχος του βρεφονηπιακού μας σταθμού – νηπιαγωγείου είναι να προσφέρει ιδέες για να προσεγγίσουν τα παιδιά τις πρώτες έννοιες του περιβάλλοντος. Γνώσεις και προτεινόμενες δραστηριότητες κινούμενες στις θεματικές ενότητες ουρανός-ήλιος, άνθρωπος-σπίτι, γη-φύση, που αποτελούν το οικείο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των παιδιών. 

Σκοπός όλων των ανωτέρω είναι το πώς αποκτήθηκε η γνώση (ο τρόπος), το πόσο δραστηριοποιήθηκε το νήπιο σε όλα τα ανωτέρω και αν δομήθηκε σφαιρικά η προσωπικότητά του, παρά η ίδια καθ’ ευτού η γνώση.