Η Έπαυλις των Πελαργών

Ένας πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ο οποίος ευελπιστούμε να γίνει «.. η πιο ζεστή αγκαλιά μετά τη δική σας ..» για τους πρωταγωνιστές της ζωής μας.


Πολλές μελέτες δείχνουν πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν απεριόριστες δυνατότητες αρκεί να τους δοθούν τα σωστά σε κάθε περίπτωση ερεθίσματα. Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδήγησε και η εμπειρία μας σε τάξεις προσχολικής αγωγής. Έτσι στην Έπαυλη των Πελαργών συνδυάζοντας, τη γνώση και την εμπειρία καταλήξαμε σε ξεκάθαρους στόχους που θέσαμε στο νέο μας ξεκίνημα.

Οι στόχοι μας:

Βασιζόμαστε από παιδαγωγικής πλευράς στις αρχές της αυτενέργειας κάθε παιδιού με αρωγό πάντα την συμβουλή και την καθοδήγηση του/ της παιδαγωγού του.

Επικεντρωνόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε νηπίου και φροντίζουμε την ομαλή ένταξή του στην τάξη.

Βοηθάμε στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών που φοιτούν για πρώτη φορά στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και συνεργαζόμαστε με τους γονείς ώστε η μετάβαση να γίνει με τρόπο αβίαστο.

Προωθούμε την αυτενέργεια μέσα από την προσπάθεια του ίδιου του παιδιού για εξερεύνηση, πειραματισμό, σκέψη, αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον που κεντρίζει τη δημιουργικότητα και ομαλή του ανάπτυξη.

Βασίζουμε τις αρχές μας σε ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα δράσης ώστε να μαθαίνουμε και να αποδεχόμαστε τις διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς άλλων λαών.

Τονίζουμε την αξία της συναισθηματικής πληρότητας και συνεισφέρουμε καθημερινά στο λεκτικό εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της νοημοσύνης των βρεφών και των νηπίων.

Δίνουμε έμφαση στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, της κοινωνικότητας, αλλά στην ισορροπημένη αντίδραση και συμπεριφορά των παιδιών.

Προετοιμαζόμαστε για το Δημοτικό Σχολείο.

Οι δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι δομημένες σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας